www.jurbarkopiliakalniai.lt

JURBARKO KRAŠTO PILIAKALNIAI, KRAŠTOVAIZDIS, ISTORIJA, GAMTOS PAMINKLAI

                                                              Piliakalnių susiformavimo istorija

 Pirmieji piliakalniai Lietuvos teritorijoje datuojami nuo žalvario iki  ankstyvojo geležies II – I tūkst. pr. Kr. amžiaus kuriantis šeimyninėms bendruomenėms ir vystantis gyvulininkystei, žemdirbystei, plečiantis mainams ir besiformuojantiems etniniams junginiams, dažnai tarp atskirų bendruomenių kildavo karai, kurie vertė gyventojus rūpintis savo saugumu ir turtu. Piliakalniai naudoti gyvuliams apsaugoti, o vėliau gyvenvietes kūrė ant piliakalnių bendruomeniniai junginiai. Žinoma skirtingu laikotarpiu piliakalniai buvo ne visada gynybinės paskirties, kaip archeologinis paminklas vystantis žmonių bendruomenėms piliakalniai buvo slėptuvėmis gyvenant jo papėdėse    V– VI a. saugojo vietinius nuo įvairių genčių puldinėjimo, o vėliau nuo XIII – XV a. kitų šalių atėjūnų kryžiuočių, slavų ir švedų. Ant piliakalnių X a. pradedama statyti medines pilis, kuriose apsigyvendavo to krašto kunigaikščiai. Lietuvoje feodalinis valdymas bei kūrimaisis ant piliakalnių buvo XI a. – XIV a. 

 

 

 

Lietuvoje istorikai priskaičiuoja per 1 000 piliakalnių. Atlikti archeologiniai  tyrinėjimai Jurbarko krašte, atskleidžia  plačią mūsų kultūros istoriją, kuri apima nuo akmens amžiaus rastai brūkšniuotosios, gnaibytos keramikos gaminių. Iki Antrojo pasaulinio karo  radiniais - kulkų gilzių, atliktuose Seredžiaus I piliakalnio kasinėjimuose M. Mačiulio. Žinoma neaplenkiant ir XIII a. pradėtų statyti medinių pilių, kurios buvo kaip gynybinė linija kovojant su kryžiuočiais. 1410 m. po Žalgirio ir 1435 m. Pabaisko mūšių medinės piliakalnių pilys Lietuvoje  išnyko. Žinoma yra ir netyrinėtų piliakalnių, kurių istorinė lemtis neaiški. Neprižiūrimi piliakalniai nyksta veikiami gamtos, bei žmonių. Neatskleista ir visa jų kultūrinė istorija. Dauguma piliakalnių supa legendomis bei išlikusių to krašti gyventojų pasakojimai – istorijos apie čia buvusias pilis, papilių gyventojus, buvusius miestus ar kapavietes, kurios yra svarbios tyrinėjant šio krašto praeitį. Jurbaro krašto istorja Pilaikalniai saugomi ir registruoti Lietuvos Kultūros vertybių registro archeologinių  vietų sarąše. Piliakalniai ir jų atskleista turtinga istorija.

                                                   Jurbarko krašto piliakalnių trumpa istorija

Pirmieji akmens amžiaus gyventojai pagal archeologinius tyrinėjimus Jurbarko krašto teritorijoje apsigyveno dar mezolito laikotarpyje IX – V tūkst. pr. Kr. Tai liudija Veliuonos ir Klangių teritorijų stovyklavietėse rasti radiniai: akmens kirviai, juodosios keramikos liekanos, akmeniniai tinklų svareliai. Palei Nemuną ir jo intakus randami pavieniai radiniai liudijantys apie akmens amžiuje čia gyvenusiu žmones. Senovės žmonių bei buvusių gynybinių įtvirtinimų pėdsakų Jurbarko krašto teritorijoje randama ir piliakalniuose bei šalia jų esančiose teritorijose. Jurbarko krašte Lietuvos kultūros paminklų sąrašuose minima keturiolika piliakalnių.

                                                      Jurbarko krašto istoriniai video filmai:

                                              Turistinis žemėlapis - Jurbarko krašto piliakalniai

                                            Atrasti artefaktai Jurbarko krašto piliakalniuose

Jurbarko piliakalnis - Bišpilis. Arbaleto strėlės. Jurbarko piliakalnio papėdės gyvenvietės radiniai.

Strėlės iš Veliuonos I piliakalnio. Srėlių antgaliai iš Veliuonos II piliakalnio. XX a. antra pusė

Arbaleto strėlės iš Seredžiaus pirmojo piliakalnio. Segė gyvuliniais galais ir kryžinė segė 2010 m. Seredžiaus I piliakalnis.

Arbaleto strėlės iš Kalnėnų piliakalnio.

                                                                     Piliakalnių požymiai

 Bišpilio piliakalnis

  Piliakalnį iš šiaurės, vakarų ir pietų juosia upės slėnis ir jos pakrančių daubos, rytuose yra aukštuma. Piliakalnio šlaitai statūs 17–20 m. aukščio. Viršuje yra 58 m. ilgio ir 28 m pločio aikštelė, kurios rytų pusės gale yra 5 m. aukščio nuo aikštelės puslankiu supiltas pylimas. Į pietus ir pietryčius nuo piliakalnio Imsrės upelio viršutinėje terasoje, abipus upelio yra 200 metrų ilgio šiaurės pietų kryptimi ir 170 m. pločio senovės gyvenvietė. Buvusi senovės gyvenvietė suardyta.

Kalnėnų piliavietė

  Piliakalnis yra su įtvirtintais papiliais, dviejų kalvų. Papiliai atkirti 4 metrų gylio ir 6 metrų pločio grioviais. Pietinėje ir šiaurinėje piliakalnio pusėje supilti pylimai. Iš kurių pietinis pylimas nuplautas Nemuno ir likes tik 1 m. aukščio ir 10, 5 metrų pločio pylimo lieknos, o šiaurinė pylimo pusė siekia 34 m., ilgio ir 18 m. pločio bei 3 m. aukščio. Statūs piliakalnio šlaitai siekia iki 4, 5 metrų aukščio. Papilys, kuris yra pietvakarių pusėje nuo piliakalnio pailgos aikštelės - dydis yra 55x48 m. ir apjuostas 20 metrų pločio ir 2 m. gylio grioviu. Piliavietė apardyta Nemuno potvynių.

Meškininkų piliakalnis

 Piliakalnio aikštelė trikampio formos, išlenktu šiaurės rytų pusės šonu. Supiltas 44 metrų ilgio ir dviejų metrų aukščio ir 13, 5 metų pločio pylimas,kurio išorinis 3,5 m. aukščio šlaitas leidžiasi į 6,5 metrų pločio, 1,5 metrų gylio griovį. Šlaitai ­buvę 12-13 metų aukščio, dabar likę 9­-10 m. Aikštelės kraštai nugriuvę į Mituvos upę.

 Antkalniškių piliakalnis

  Aikštelė ovali, pailga šiaurės pietų kryptimi, 38x28 metrų dydžio. Jos šiaurinė pusėje supiltas lenktas 1,5 metrų aukščio, 10 metrų pločio pylimas, už kurio iškastas 8 metrų pločio, 1 metrų gylio griovys. Šlaitai statūs, 26-­30 metrų aukščio. Nuo gretimos aukštumos piliakalnį saugo puslankiu supiltas 1,5 metrų aukščio pylimas.

 Eržvilko piliakalnis

  Piliakalnio aikštelė trikampė, pailga rytų vakarų kryptimi, 27 metrų ilgio ir 20 metrų pločio rytinėje pusėje, nugriuvusiu į Eržvilką šiauriniu šonu. Piliakalnio rytuose supiltas 2 metrų aukščio ir 17 metrų pločio pylimas, kurio išorinis 4 metrų aukščio šlaitas leidžiasi į 31 metrų ilgio ir 14 metrų pločio griovį. Už jo yra 17 metrų ilgio ir 30 metrų pločio keturkampis priešpilis, orientuotas rytų vakarų kryptimi. Jo rytinėje pusėje supiltas 1,5 metrų aukščio ir 12 metrų pločio pylimas, kurio išorinis šlaitas yra 2 metrų aukščio Piliakalnis apardytas dalis aikštelės paviršiaus nukasta, pylimo šiaurinė dalis nuskleista, priešpilio pylimo šiaurinė dalis griūva, pietinį šlaitą ardo kelias, piliakalnis apaugęs medžiais.

 Kartupėnų piliakalnis

  Piliakalnis įrengtas Nemuno dešiniajame krante, slėnio krašte esančios aukštumos pakraštyje, Kartupio kairiajame krante. Aikštelė keturkampė, pailga rytų vakarų kryptimi, 36x28 metrų dydžio. Jos rytiniame krašte supiltas 7 metrų aukščio, 21 metrų pločio pylimas, kurio išorinis 8 metrų aukščio šlaitas leidžiasi į 25 metrų pločio, 2,5 metrų gylio griovį 7 metrų pločio dugnu. Šiaurės vakarų šlaite, 4 metrų žemiau aikštelės yra 2 metrų pločio terasos liekanos. Pietryčių pylimo papėdėje griovio lygyje yra 3 metrų pločio terasa, greičiausiai čia buvusio kelio vieta. Šlaitai statūs, 20 metrų aukščio. Kartupio upelis nuplovė aikštelės šiaurines ir vakarines dalis.

 Raudonėnų piliakalnis

  Piliakalnio aikštelė trikampė, orientuota pietvakarių  šiaurės rytų kryptimi, 37 metrų ilgio, 35 metrų pločio pietvakariuose. Jos pietvakarių krašte supiltas 40 metrų ilgio, 3 metrų aukščio, 12 metrų pločio pylimas, už kurio iškastas 6 metrų pločio, 1 metrų gylio griovys. Šlaitai statūs, 18 metrų aukščio. Išmatavimai: 160 metrų ilgio šiaurės  pietų kryptimi ir iki 140 metrų pločio. Aikštelės šiaurinę dalį nuplovė Raudonės upelis, pietų pusės  šlaitas link tvenkinio irgi paveikti erozijos. Piliakalnis apaugęs praretintais lapuočių medžiais. Į pietvakarius nuo piliakalnio 1,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė.

 Veliuonos I piliakalnis

  Piliakalnis (Gedimino Kapas) įrengtas Nemuno ir Veliuonėlės santakoje esančiame aukštumos kyšulyje. Aikštelė keturkampė, pailga rytų  vakarų kryptimi, 54x25 m. dydžio. Aikštelės šiaurinėje dalyje yra apie 10 metrų skersmens, 2 metrų gylio duobė griovys, kuris būti ir aikštelę į 2 dalis skyrusio griovio liekana, užversta pietinėje dalyje. Aikštelės vakariniame gale supiltas 15 metrų ilgio, 2,5 metrų aukščio, 20 metrų pločio pylimas plokščiu 10 metrų skersmens viršumi. Už pylimo iškastas 30 metrų pločio, užima 1500 m² plotą, 17 metrų gylio griovys, skiriantis piliakalnį nuo papilio. Šlaitai statūs, iki 30 metrų aukščio. Aikštelė dirvonuoja, šlaitai apaugę retais medžiais. Paminklo plotas: 130 metrų ilgio rytų vakarų kryptimi ir iki 90 medpločio.

 Veliuonos II piliakalnis

  Tai moto tipo piliakalnis, sudarytas iš greta vienas kito esančių kalnelių: moto rytinėje dalyje ir papilio vakaruose. Abu kalneliai viršuje turėjo keturkampes aikšteles, kurių didžiąsias dalis iš pietų pusės nuplovė Nemunas. Rytinė kalvelė buvo 16x18 metrų dydžio. Už 16 metrų pločio, 4,5 metrų gylio griovio yra papilys – vakarinė kalvelė. Ji didesnė, 24x10 metrų dydžio (dabar realiai likusi 7 metrų pločio), nuplauta įkypai šiaurės rytų ir pietvakarių kryptimi. Abi kalveles iš rytų, šiaurės ir vakarų juosė 5 metų gylio, 10­-11 metrų pločio dugne griovys ir už jo supiltas 160 metrų ilgio, 1,5 metų aukščio, 15 metrų pločio pylimas, už kurio iškastas 9 metrų pločio, 0,5 metrų gylio griovys. Už griovio supiltas antras 1 metrų aukščio, 11 metrų pločio pylimas. XIX a. pabaigoje minima, kad buvo dar trečias griovys ir pylimas. Kalvelės yra 7 – 8 metrų aukščio nuo Nemuno, stačiais šlaitais. Kalveles juosė 9 – 11 metrų pločio ir apie 10 metrų gylio, matuojant nuo kalvelių viršaus, ir 3­3,5 metrų gylio matuojant nuo gretimo lauko paviršiaus, griovys. Tarp griovių buvęs pylimo paviršius sustiprintas moliu.

 Antkalnės piliakalnis

  Piliakalnio teritorijos paviršius – stačiašlaitė, medžiais ir krūmais apaugusi kalva. Jos plotas 150 metrų ilgio šiaurės vakarų  pietryčių kryptimi ir iki 130 metrų pločio. Piliakalnis įrengtas Gystaus dešiniajame krante esančio kyšulio pietiniame gale. Iš pietryčių piliakalnį riboja Gystaus upelis, iš pietvakarių – griova, besileidžianti į Gystaus upelį, iš šiaurės rytų prieina gretima aukštuma. Piliakalnio šlaitai į Gystaus slėnį bei griovą statūs – apie 17 metrų aukščio. Viršuje yra 45 metrų ilgio šiaurės vakarų pietryčių kryptimi išsitiesusi trapecinė aikštelė. Aikštelė trapecinė, pailga pietryčių šiaurės vakarų kryptimi, 45 metrų ilgio, 30 metrų pločio pietryčių bei 24 metrų šiaurės vakarų gale. Jos šiaurės vakarų gale supiltas tiesus 1,2 metrų aukščio, 7 metrų pločio pylimas, už kurio iškastas 3,5 metrų pločio ir 1,5 metrų gylio griovys. Šlaitai statūs, 6­-17 metrų aukščio. Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžioje. Pylimas apardytas keliuko. Apaugęs mišku, kuris aikštelėje beveik plynai iškirstas.

 Pašilių piliakalnis

  Aikštelė keturkampė, pailga rytų vakarų kryptimi, 60x16 metrų dydžio, kiek iškiliu viduriu. Jos vakariniame gale supiltas 16 metrų ilgio, 3,5 metrų aukščio, 15 metrų pločio pylimas, kurio 4 metrų aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į užslinkusį griovį. Šlaitai statūs, 20 metrų aukščio. Rytinėje papėdėje 0,5 ha. plote yra papėdės gyvenvietė.

 Seredžiaus I piliakalnis

  Aikštelė beveik trikampė, pailga rytų vakarų kryptimi, 50 metrų ilgio, 35 metrų pločio rytuose. Jos rytiniame gale supiltas 7 metrų aukščio, 20 metrų pločio pirmasis pylimas, kurio išorinis 9 metrų aukščio šlaitas leidžiasi į 10 metrų pločio, 4 metrų gylio griovį 4 metrų pločio dugnu (geriausiai išliko pietrytiniame šlaite), juosusį ir piliakalnio šiaurinę papėdę. Griovio išorinėje pusėje supiltas antras 3 metrų aukščio, 10 metrų pločio pylimas, geriau išlikęs tik šiaurinėje ir pietrytinėje dalyse. Vakariniame šlaite, 6 metrų žemiau aikštelės yra 2 metrų pločio terasa. Šlaitai statūs, 30 metrų aukščio, viršutinėje 6-­8 metrų aukščio dalyje rytinėje ir pietinėje papėdėse 1,5 ha. plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta grublėtos bei žiestos keramikos, molio tinko, gyvulių kaulų. Išmatavimai: 230 metrų ilgio šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi ir iki 150 metrų pločio.

 Seredžiaus II piliakalnis

  Piliakalnį sudaro rytinė kalvelė ir nuo jo į vakarus esantis pylimas. Aikštelė beveik kvadratinė, 50x55 metrų dydžio. Vakarinėje pusėje, už 30 metrų pločio griovio supiltas 65 metrų ilgio, 20 metrų pločio, 5,5 metrų aukščio pylimas, pailgas pietų  šiaurės kryptimi. Šlaitai vidutinio statumo, 3,5 metrų aukščio.